Wasstraat (truckwash)

Wasstraat (truckwash)

Vincent Logistics introduceerde jaren geleden al een wereldwijde strategie voor duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 
Zowel om ecologische als economische redenen is er bij Vincent Logistics geen plaats voor afval!
Daarom hebben we een reeks procedures en apparatuur ingevoerd die het waterverbruik van onze logistieke en transportactiviteiten zoveel mogelijk beperken.
 
We zijn genoodzaakt om ons wagenpark met vrachtwagens en opleggers regelmatig te wassen. Dit draagt immers bij aan onze goede reputatie bij onze klanten. Het onderhoud van onze vrachtwagens gaat echter gepaard met een zeer hoog waterverbruik. Zonder maatregelen van onze kant zou het milieu hier dan ook ernstig onder lijden!

In 2000 besloot Vincent Logistics te investeren in een eigen truckwash. Deze moderne installatie is uitgerust met een hogedrukspuitsysteem dat een onberispelijk wasresultaat garandeert en tegelijkertijd het verbruik tot een minimum beperkt.

Daarnaast beschikt het station over de nieuwste apparatuur voor de terugwinning, recycling en filtratie van waswater om het te hergebruiken. Bijna 80% van het verbruikte water wordt gezuiverd en opnieuw in het circuit opgenomen voor later gebruik.

Vincent Logistics heeft met het oog op consistentie en efficiëntie ook besloten om zoveel mogelijk regenwater van de daken van deze gebouwen terug te winnen en op te slaan in een opslagreserve van 600.000 liter. Dankzij deze autonome watervoorziening verbruikt het wasstation geen leidingwater, behalve in geval van langdurige droogte!