Eco-combi of LZV

Eco-combi of LZV

*LZV:  Lang zwaar voertuig
 
De vraag naar vervoer neemt toe en zal de komende jaren een grote uitdaging vormen voor de mobiliteit! Daarom heeft Vincent Logistics enkele jaren geleden besloten om zich te positioneren als pionier in het gebruik van "Lange zware voertuigen" (LZV) in de Benelux.
Eco-combi of LZV - Duurzaamheid

We zijn ervan overtuigd dat dit type voertuig een toekomstige oplossing is voor het vrachtvervoer in Europa. LZV's vormen een innovatief alternatief op het gebied van economie, ecologie, respect voor de wegeninfrastructuur en verkeersveiligheid. In gestructureerde, moderne en ecologisch georiënteerde landen als Scandinavië en Nederland worden dergelijke voertuigen al 25 jaar op grote schaal ingezet en met succes.

LZV's hebben een totale lengte van 25,25 m. Het totale gewicht op de grond is 60 ton met een laadvermogen van 40 ton verdeeld over 8 assen.

Hun voordeel in vergelijking met conventionele opleggers is zonder meer duidelijk: 5 Ecocombis hebben precies hetzelfde laadvermogen als 8 conventionele opleggers. De belangrijke impact op zowel de ecologie als op de transportkosten per vervoerde eenheid wordt dus direct duidelijk.

Sinds 1 september 2017 en in het kader van een pilootproject is LZV-verkeer toegestaan op bepaalde trajecten van het wegennet in Wallonië. Sinds kort is het voor ons ook mogelijk om transport vanuit Wallonië naar Vlaanderen aan te bieden (mits goedkeuring van het traject na goedkeuring van de Vlaamse Overheid).

Conclusie: goed gestructureerde productie- en distributiebedrijven zijn zeer geïnteresseerd in het gebruik van dergelijke voertuigen omdat zij overtuigd zijn van de voordelen op het gebied van milieu en niet te vergeten distributiekosten.