Integratie van Vincent Logistics in de Berto Groep !

Om zijn toekomst veilig te stellen en zich gunstig te positioneren om de toekomstige uitdagingen aan te gaan, heeft Vincent Logistics beslist om met ingang van 10 maart 2022 toe te treden tot de Berto Groep.

Het gelijknamige bedrijf werd in 1963 opgericht door Emile Berto en is nu een familiebedrijf ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), de Franse marktleider in de verhuur van industriële voertuigen met of zonder chauffeur. Steunend op het complementaire karakter van haar activiteiten, een gecontroleerde externe groei en een bijzonder aantrekkelijk personeelsbeleid, heeft de Berto Groep haar activiteiten in Europa willen uitbreiden door onze onderneming over te nemen.

Concreet betekent dit dat de Berto Groep, gevestigd te Avignon (Frankrijk), alle aandelen van Vincent Logistics heeft verworven, met behoud van Julian, Maxim, Caroline en Jean Vincent als operationele managers van de onderneming; het strategisch beheer wordt voortaan rechtstreeks door de Berto Groep gevoerd. De wettelijke naam van de onderneming blijft ongewijzigd.

In 2021 behaalde de Berto Groep, die ongeveer 4.000 mensen tewerkstelt, een omzet van bijna EUR 350 miljoen, in heel Frankrijk en ook in Polen, Spanje, Italië, Duitsland en Marokko.

De laatste jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de sector vervoer en logistiek. Kleine en middelgrote ondernemingen zoals de onze zullen zich moeten aanpassen of verdwijnen. In het licht hiervan leek de integratie van Vincent Logistics in de Berto Groep noodzakelijk en wenselijk!

Afgezien van deze overwegingen delen onze twee ondernemingen sterke waarden op het gebied van humanisme, durf en integriteit ten aanzien van onze werknemers en klanten, alsmede een duidelijk engagement ten aanzien van het milieu en de vermindering van broeikasgassen.

Met meer dan 60 jaar ervaring in de transportsector en gezien de geografische ligging in Europa, zijn wij ervan overtuigd dat de Berto Groep de ideale partner zal zijn om de ontwikkeling en het voortbestaan van ons bedrijf te garanderen!