Persbericht van 27.03.2019

Vincent Logistics gevestigd in B-4040 Herstal opent het eerste LNG home-based tankstation in België.

In het kader van vergroening van de transportsector en het streven naar klimaat beschermende maatregelen is de transport sector in volle ontwikkeling. Vrachtwagens op aardgas vormen daarbij een volwaardige oplossing om tot een vermindering van CO2 uitstoot maar voornamelijk vermindering van uitstoot van NOx en fijnstof te komen.

Het is met die insteek dat Vincent Logistics de nodige stappen heeft gezet om aardgas te gebruiken voor het vrachtvervoer over de weg. Samen met de investering in aardgas vrachtwagens is er nu ook de investering in een tankstation voor deze vrachtwagens. Het tankstation is voorzien om LNG (liquefied natural gas - vloeibaar aardgas) te tanken in aardgas-trucks.

LNG is een slim alternatief voor diesel: minder vervuilend, betaalbaar en verkrijgbaar in heel Europa. Bovendien zijn de nieuwe aardgas-trucks vergelijkbaar met dieseltrucks in comfort, pk’s, trekkracht en actieradius. Aardgas is een fossiele brandstof, maar in tegenstelling tot diesel veel minder vervuilend. Het is een van de vele schakels in de transitie naar een meer duurzame economie en mobiliteit.

“We zien een aardgas-voertuig als een veel betere keuze dan een voertuig op diesel” zegt Jean Vincent, eigenaar van Vincent Logistics.

Het LNG tankstation op ons terrein in Herstal en onze vloot van aardgas-voertuigen vormen een significante investering ter vergroening van onze transportactiviteiten. De voornaamste reden voor een tankstation op eigen terrein is operationele efficiëntie.

In België zijn er momenteel zeven LNG-tankstations operationeel. Het station in Herstal bij Vincent Logistics is het eerste home-base LNG tankstation in België